Autocar Global Express transport pasageri și colete în Europa

Условия предоставления транспортных услуг

Условия предоставления транспортных услуг

Conditiile generale de transport ale companiei Global Express

1. Călătorul trebuie să respecte Condiţiile Generale de Transport, parte integrantă a contractului. Condiţiile trebuie afişate la sediul compnaiei şi pot fi obţinute gratuit, la cerere, în momentul eliberării biletului de călătorie.

2. Rezervarea locului nu include obligaţia efectuării transportului, această obligaţie intră în vigoare numai după achitarea integrală a biletului de călătorie; obţinerea biletului confirmând însuşirea şi recunoaşterea de către titular a Condiţiilor Generale de Transport.

3. În momentul rezervării locului, călătorul trebuie să indice:

·        numele şi prenumele;

·        un nr. telefon sau adresa la care poate fi contactat;

·        data plecării (eventual şi cea a întoarcerii);

·        locul de plecare şi locul de destinaţie

Locul pentru care s-a confirmat rezervarea,  trebuie achitat de călători până cel târziu 48 ore până la plecarea autocarului.

4. Călătorul se obligă, să se asigure personal de valabilitatea paşaportului sau a cărţii de identitate.

Transportatorul este îndreptăţit, ca la cumpărarea biletului de călătorie să facă o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului persoanei respective pentru a o anexa documentelor sale.

Achitarea biletului de călătorie dă dreptul călătorului dreptul de a fi transportat pe ruta precizată pe bilet, şi retur în cazul achitării unui bilet dus-întors.

5. Călătorul are obligaţia să se prezinte la autocar cu cel puţin 30 de minute înaintea plecării pentru a i se verifica documentele de călătorie, pentru a preda bagajul şi pentru a-şi ocupa locul rezervat; acest lucru este valabil chiar şi pentru biletul cu dată fixă de întoarcere.

Locurile existente sunt atribuite în funcţie de ordinea solicitării şi de locurile disponibile.

Călătorul este acceptat la transport numai dacă este în posesia unui bilet de călătorie corespunzător, pentru care s-a făcut achitarea.

Transportatorul nu este obligat să aştepte călătorii întârziaţi peste orele de plecare, convenite conform planului de călătorie valabil, sau să accepte motivele întârzierii. În funcţie de locurile libere, un călător întârziat va putea să-şi reprogrameze călătoria la o dată ulterioară.

9. Biletul de călătorie are o durată de valabilitate de 6 luni de la data plecării.

10. Preţul biletului este stabilit de tariful în vigoare de la data plecării şi poate fi achitat, după caz în moneda ţării de destinaţie sau în lei, la cursul comunicat de transportator, din ziua efectuării plăţii.

13. Copii cu vârstă mai mică de 2 ani beneficiază de transport gratuit (fără loc, fără dreptul la bagaj) iar cei între 2 şi 12 ani beneficiază de o reducere de 50% şi au dreptul la un bagaj. Solicitantul trebuie să facă dovada vârstei cu o copie a paşaportului sau a certificatului de naştere, care se reţine la sediul companiei Global Express.

17. Călătorul poate renunţa la călătorie parţial sau total. Renunţarea la călătorie trebuie însoţită_de_o cerere de retumare care se depune la sediul companiei Global Express şi la care trebuie să se anexeze biletul de călătorie pentru care se renunţă la transport.

18.Pentru cererile justificate, contravaloarea biletului se va returna titularului biletului decătre emitent, mai puţin:

a) dacă renunţarea la călătorie este anunţată cu cel puţin 30 zile înainte de data plecării, se va reţine 20% din contravaloarea biletului de călătorie.

b) dacă renunţarea la călătorie este anunţată cu cel puţin 3 zile înainte de data plecării, se va reţine 50% din contravaloarea biletului de călătorie dacă renunţarea la călătorie este anunţată după efectuarea cursei nu se mai restituie contravaloarea biletului.

14. În preţul biletului sunt incluse 2 valize în limita a 50 kg. Bagajele suplimentare şi cele voluminoase se acceptă la transport numai în limita spaţiului disponibil şi plăţii unei taxe suplimentare. Sunt interzise la transport animalele, obiectele care pot produce vătămarea pasagerilor, materialele inflamabile, explozivii, materii radioactive, otrăvitoare, rău mirositoare, arme de foc şi obiecte ascuţite, stupefiante, droguri precum şi orice marfă de contrabandă sau alt gen de marfă care este interzisă de autorităţile vamale ale fiecărei ţări tranzitate. În cazul în care bagajele unuia sau mai multor călători conţin lucruri pentru vămuirea cărora este necesară reţinerea autocarului mai mult de 1 ora, bagajele vor fi coborâte din autocar împreună cu deţinătorul acestora, autocarul şi restul călătorilor continuându-şi traseul conform graficului de călătorie.

15. Companie de transport Global Express nu răspunde pentru eventualele dispariţii, deteriorări, înlocuiri ale bagajelor sau de lucrurile uitate în autocar. Fiecare călător are obligaţia de a-şi urmări bagajele în staţii, operatorul de transport nu îşi asuma răspunderea pentru eventualele probleme.

16. Toate pagubele cauzate de călător autocarului, indiferent de motivul legal, obligă călătorul la înlocuirea totală a pagubei.

17. Călătorul este obligat să se conformeze legilor ţării prin care călătoreşte, cu privire la documentele de intrare şi ieşire, normelor vamale, fiscale sau administrative privitoare la persoane şi bagaje. Transportatorul nu-şi asumă responsabilitatea consecinţelor în cazul în care călătorul nu se conformeaza acestor prevederi. În cazul întreruperii transportului din vina călătorului, biletul de călătorie îşi pierde valabilitatea, iar preţul nu se retunează.

18. Transportatorul nu răspunde pentru întreruperea cursei sau pentru întârzieri datorate condiţiilor atmosferice, traficului rutier sau timpilor de aşteptare în punctele de trecere a frontierei. Obligaţia de despăgubire, în aceste cazuri, inclusiv pentru daune ulterioare datorate acestor cauze, este exclusă. Dacă timpul de aşteptare (întârziere) urmează a fi generat din culpa unui călător, acesta neîndeplinind condiţiile de călătorie prevăzute de normele vamale fiscale, administrative în vigoare, călătorul în cauză nu mai este acceptat la transport în continuare (contractul de transport se reziliează), autocarul urmând a continua deplasarea. Deasemenea contravaloarea biletului de călătorie pe parcursul respectiv nu se mai restituie, întrucât călătorul nu a putut continua călătoria din culpa sa.

19. Fumatul în autocar, precum şi consumul de băuturi alcoolice sunt strict interzise.

12. În autocar, în punctele de trecere a frontierei şi în staţiile de oprire trebuie să respecte indicaţiile personalului companiei şi trebuie să aibă un comportament care să nu-i afecteze pe ceilalţi călători şi desfăşurarea în condiţii normale a transportului. Toate daunele produse de călători autovehicului vor fi penalizate.

13. Călătorul este obligat să se conformeze legilor ţărilor prin care călătoreste cu privire la documentele de intrare şi de iesire, normelor vamale, fiscale sau administrative, privitor la persoane şi bagaje. Transportatorul nu-şi asumă responsabilitatea consecinţelor în cazul în care călătorul nu se conformează acestor prevederi.

14. Transportatorul are dreptul de a refuza preluarea la transport a călătorului sau să îi întrerupă călătoria, fără să îi returneze preţul biletului, în cazul în care constată că acesta este în stare de ebrietate sau într-o stare care să inducă prezenta unei boli contagioase, are un comportament necorespunzator faţă de ceilalţi călători, reprezentanţii companiei Global Express, ai autorităţiilor sau încalcă flagrant condiţiile contractului de transport.

15 .În cazul intreruperii transportului din vina calatorului, biletul de calatorie isi pierde valabilitatea, iar pretul nu se returneaza.

20. În cazul în care se defectează autocarul, firma transportatoare este obligată să înlocuiască autocarul în termen de 48 de ore.

21. Eventualele reclamaţii ale călătorului privind desfăşurarea transportului, sub toate aspectele, se depun direct sau se transmit prin scrisoare recomandată la sediul companiei Global Express în termen de 5 zile de la data executării călătoriei. Reclamaţiile transmise după acest termen nu se iau în consideraţie. Transportatorul va răspunde în termen de trei zile lucrătoare de la primirea reclamaţiei.

23. Compania Global Express este obligată să afişeze într-un loc vizibil Condiţiile Generale de Transport şi la cerere să dea detalii călătorilor sau să le elibereze o copie.

Prezentele Conditii Generale de Transport au fost reactualizate si intra in vigoare de la 1 septembie 2017.